Samarbete med Polisen

Pantit arbetar aktivit tillsammans med Polismyndigheten för att stävja handel med stöldgods

Precis som alla pantbanker i Svenska Pantbanksföreningen har Pantit ett tätt samarbete med Polismyndigheten och andra svenska myndigheter för att motverka handel med stöldgods. Alla föremål som belånas hos Pantit dokumenteras, fotograferas och görs tillgänglig för Polisen så att de kan göra kontroller och eftersöka föremål.

Pantit har på Polisens inrådan ingen möjlighet att kunna kommentera inkommen pant till privatpersoner eller företag utan hänvisar alla frågor gällande ursprungskontroll till Polismyndigheten. Vid kontakt med polisen rekommenderas du som utsatts för ett brott att tydligt beskriva dina förlorade föremål och även inkludera unika egenskaper hos dessa såsom exempelvis gravyr.

Om du blivit utsatt för stöld ska du vända dig till Polisen

Om Polismyndigheten eftersöker sålda varor

Om en låntagare har lämnat in stöldgods och detta framkommer när varorna är inlämnade hos Pantit överlämnas varorna omgående till Polisen. Är varorna beslagtagna av Polisen upphör automatiskt lånet och låntagaren måste själv bevisa sin äganderätt för polisen. Om varan hunnits säljas på Pantit Marknad i god tro kan Pantit i komma att kontakta köparen för att försöka återlämna varan till dess ursprungliga ägare. Pantit kommer i detta fall återbetala hela beloppet till köparen och kräva säljaren på ersättning.